Polishing Wool / Foam Pads
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดเงา ฟองน้ำขัดสี-ลูกขัดขนแกะ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการขัดบนชิ้นส่วนผิวพลาสติก  ผิวสีรถยนต์ ฯลฯ อาทิเช่น ลูกขัดขนแกะและฟองน้ำขัดสี มีทั้งชนิดหน้าเดียวและสองหน้า หลังกำมะหยี่ ชนิดผูกเชือก มีทั้งขนาดตั้งแต่ 3นิ้ว ไปจนถึงขนาด 9นิ้ว