Masking Paper
กระดาษปิดพ่นสี
กระดาษสำหรับใช้ในการปิดป้องกันละอองสีจริง สีรองพื้น เคลียร์หรือแล็คเกอร์หรือโซวเว้นท์ต่างๆ มีทั้งชนิดที่เคลือบมันด้านหนึ่ง และชนิดประหยัด มีทั้งขนาดหน้ากว้าง ตั้งแต่ 3นิ้ว ไปจนถึงขนาดหน้ากว้าง 48นิ้ว โดยมีความยาว 300เมตรเป็นมาตรฐานต่อม้วนในแต่ละขนาดหน้ากว้างของกระดาษ สามารถใช้ร่วมกับแท่นตัดกระดาษปิดพ่นสีได้