"บริษัท เฮงบอดี้ คาร์ เซอร์วิส จำกัด มอบความไว้วางใจเลือกใช้ชุดเครื่องมือมิราเคิล
เป็น Miracle System Center ในเขตกรุงเทพฯ"
 
 
“Heng Body Car Servise Co.,Ltd.” Is one of our Miracle System Center in Bangkok area.
 
 
 
 "จัดสาธิตการใช้สินค้า งานมอเตอร์โชว์ แปซิฟิค ศรีราชา"
 
 
  “Professional Demonstration on 6th Pacific Motor Show at Sriracha Chonburi”
 
 
 
"ออโต้เทรด สนับสนุนการแข่งขัน ประกวดฝีมือช่างซ่อมตัวถังและสี"
ณ ศูนย์ HONDA TRAINNING CENTER 
 
 
 “AUTOTRADE INT'L Support Honda Body Contest at HONDA TRAINNING CENTER BANGCHAN”
 
 
"ออโต้เทรด สนับสนุนการแข่งขันระดับชาติ ประกวดฝีมือช่างซ่อมตัวถังและสี"
ณ เมืองทองธานี
 
 
 “AUTOTRADE INT'L Support NATIONAL BODY REPAIR CONTEST”
at MEUNGTHONG THANI 
 
 
 
"ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค บจก.ออโต้เทรดฯ ได้ฝึกอบรมระบบการขัดแห้ง"
ณ ศูนย์ฝึกอบรม พารา โค้ดติ้ง
 
 
 “AUTOTRADE SALES & TECHINCAL TEAM WERE TRAINNED DRY SANDING SYSTEM"
at BARA COATING-GLASURIT PAINT
 
 
 
"ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค บจก.ออโต้เทรดฯ และ บริษัทผู้ผลิตน้ำยา OSREN"
ได้ฝึกอบรมระบบการขัดเคลือบเงาสีรถยนต์ ณ Brighten Up Car Care ซอยวัชรพล
 
 
 
 
ทีมงานสาธิตการใช้ผ้าดินน้ำมันเคมี เพื่อลบละอองสี เม็ดฝุ่น
ณ Brighten Up Car Care ซอยวัชรพล
 
 
 
 
ทีมงานสาธิตการขัดไฟหน้ารถ
ณ Brighten Up Car Care ซอยวัชรพล
 
 
 
 
ทีมงาน OSREN สาธิตการขัดเคลือบเงาสีรถยนต์ เคลือบแก้ว
ณ Gift Car Wash ซอยเอกมัย 12